20/11/59 ฟังวิทยุวัดนาป่าพงได้ตามปกติทุกสถานี

ท่านสามารถรับฟังวิทยุวัดนาป่าพงได้ตามปกติทุกสถานีตั้งแต่วันที่ 20/11/59

 

ทีมวิทยุวัดนาป่าพง

15/11/59

 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นจากทางคณะสงฆ์วัดนาป่าพงทางทีมวิทยุฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป