อัพโหลดmp3สนทนาธรรมโดย พอจ.คึกฤทธิ์ ปี59

อัพโหลด mp3 การสนทนาธรรม ณ วัดนาป่าพง โดย พอจ. คึกฤทธิ์ ของปี พ.ศ. 2559

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 การสนทนาธรรมดังกล่าวที่วิทยุสถานี 4

 

ทีมวิทยุฯ

25/12/59