08/03/60อัพโหลดสนทนาธรรม ก.พ.60

อัพโหลด mp3 การสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมนอกสถานที่ โดย คณะสงฆ์จากวัดนาป่าพง ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 1

 

ทีมวิทยุฯ

08/03/60