รับฟังถ่ายทอดสดงานรักศรัทธาตถาคต

ท่านสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดงานรัก ศรัทธา ตถาคต 2560 ที่วิทยุสถานี 1 ในวันที่ 8 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยประมาณ

 

ทีมวิทยุฯ