อัพโหลดmp3ธรรมบรรยายอนาคามี

อัพโหลด mp3 ธรรมบรรยาย อนาคามี แผ่น 1 และ 2


โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวได้ที่วิทยุสถานีที่ 1 2 และ 4

 

ทีมวิทยุฯ
10/07/60